Μουσείο Στολών

Αυθεντικές Παραδοσιακές Στολές στο Μουσείο Στολών του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου

Το Λύκειον Ελληνίδων Αμμοχώστου με τον ξερριζωμό από την Αμμόχωστο το 1974, έχασε το πλούσιο βεστιάριό του από Κυπριακέ αυθεντικές στολές (δωρεά της Μαρίας Π. Ιωάννου).

Με έκκληση της Προέδρου του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας, Καίτης Κουφογιάννη, το 1987, προς όλα τα Λύκεια της Ελλάδος να δοθούν στολές προς το Λύκειον Ελληνίδων Αμμοχώστου, ανταποκρίθηκαν 18 Λύκεια.

1.    Σερρών
2.    Κυπριακή  (ανδρική)
3.    Έμπονα Ρόδου
4.    Γiβά (2 στολές)
5.    Πηλίου
6.    Σάμου
7.    Κρήτης (ανδρική)
8.    Καλύμνου (γυναικεία)
9.    Σερρών (Ορεινής)
10.    Καλαμάτας
11.    Ανώγεια Κρήτης
12.    Κέρκυρας (Βόρεια Περιοχή)
13.    Καλύμνου
14.    Ρόδου (2 στλολές)
15.    Κύπρου (5 στολές – γυναικείες)
16.    Δεσφήνας
17.    Θράκης (Μεταξάδες)
18.    Σάμου
19.    Μετσόβου
20.    Θάσου