Διοικητικό Συμβούλιο Λευκωσίας

Μετά τη γενική Συνέλευση της 29 Μαΐου 2012 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εξής:

Πρόεδρος: Λούλλα Χρυσάνθη
Αντιπρόεδρος: Σόφη Φοιτίδου
Γραμματέας: Άννα Μαρκουλίδου
Ταμίας: Γιόλα Βασιλείου

Μέλη:
Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή
Δέσπω Ιωάννου
Έλλη Λούπη
Κατίνα Γεωργιάδου
Μαρίνα Σταυρινίδου
Μύρνα Κλεόπα
Αλεξάνδρα Μάτση